Monday, December 15, 2008

Menyelamatkan komputer dengan Mengurangkan Serangan VIRUS tanpa Anti Virus

III. Langkah Ketiga:
Ketika kita dikejutkan musim virus brontok dan sejenis dengannya,virus tersebut akan merebak secara aktif dengan cara manual sahaja.
(via click2x, click kanan-open, atau enter) akan tetapi saat ini virus-virus tertentu yang menyebar lewat removable disk seperti USB Flash disk, memory card, dan lain-lain dapat mengaktifkan dirinya secara automatiknya untuk menjangkiti komputer kita. Hal tersebut disebabkan kerana virus-virus tersebut menggunakan kemudahan “autorun” pada Sistem Operasi Windows, iaitu dengan menambahkan file autorun.inf dan folder.htt di dalam peralatan removable agar apabila peralatan removable tersebut disambungkan dengan komputer, virus yang ada didalamnya boleh menyerang secara automatik tanpa menunggu untuk diaktifkan oleh user, seperti halnya virus-virus terdahulu.
Jadi untuk menghindari virus-virus semacam itu kita harus mematikan fungsi autorun pada system operasi windows.
- Cara mematikan fungsi autorun pada windows:
􀂾 Buka RUN lalu taipkan “gpedit.msc” untuk membuka “Group Policy”.
􀂾 Buka pada bahagian “Computer Configuration - Administrative Templates – System”.􀂾 Lalu pada bagian kanan windows di tab “setting” cari tulisan “Turn off Autoplay” dan click2x / enter, akan muncul tampilan seperti dibawah ini.

􀂾 Beri tanda cek pada pilihan “Enable”, lalu dibawahnya pada bahagian “Turn off Autoplay on” click “All Drive” pada pilihannya. Untuk lebih jelasnya lihat gambar disamping.

􀂾 Setelah tadi kita menyeting pada bagian “Computer Configuration” selanjutnya pada bagian “User Configuration” (“User Configuration - Administrative Templates – System” ) juga harus diseting dengan cara yang sama seperti langkah-langkah diatas.
􀂾 Dengan begitu apabila ada virus yang memanfaatkan fungsi autorun pada windows untuk masuk kekomputer dapat tercegah dan kita boleh menghapusnya sebelum menyerang.

No comments:

Post a Comment