Monday, December 15, 2008

Menyelamatkan komputer dengan Mengurangkan Serangan VIRUS tanpa Anti Virus

III. Langkah Ketiga:
Ketika kita dikejutkan musim virus brontok dan sejenis dengannya,virus tersebut akan merebak secara aktif dengan cara manual sahaja.
(via click2x, click kanan-open, atau enter) akan tetapi saat ini virus-virus tertentu yang menyebar lewat removable disk seperti USB Flash disk, memory card, dan lain-lain dapat mengaktifkan dirinya secara automatiknya untuk menjangkiti komputer kita. Hal tersebut disebabkan kerana virus-virus tersebut menggunakan kemudahan “autorun” pada Sistem Operasi Windows, iaitu dengan menambahkan file autorun.inf dan folder.htt di dalam peralatan removable agar apabila peralatan removable tersebut disambungkan dengan komputer, virus yang ada didalamnya boleh menyerang secara automatik tanpa menunggu untuk diaktifkan oleh user, seperti halnya virus-virus terdahulu.
Jadi untuk menghindari virus-virus semacam itu kita harus mematikan fungsi autorun pada system operasi windows.
- Cara mematikan fungsi autorun pada windows:
􀂾 Buka RUN lalu taipkan “gpedit.msc” untuk membuka “Group Policy”.
􀂾 Buka pada bahagian “Computer Configuration - Administrative Templates – System”.􀂾 Lalu pada bagian kanan windows di tab “setting” cari tulisan “Turn off Autoplay” dan click2x / enter, akan muncul tampilan seperti dibawah ini.

􀂾 Beri tanda cek pada pilihan “Enable”, lalu dibawahnya pada bahagian “Turn off Autoplay on” click “All Drive” pada pilihannya. Untuk lebih jelasnya lihat gambar disamping.

􀂾 Setelah tadi kita menyeting pada bagian “Computer Configuration” selanjutnya pada bagian “User Configuration” (“User Configuration - Administrative Templates – System” ) juga harus diseting dengan cara yang sama seperti langkah-langkah diatas.
􀂾 Dengan begitu apabila ada virus yang memanfaatkan fungsi autorun pada windows untuk masuk kekomputer dapat tercegah dan kita boleh menghapusnya sebelum menyerang.

Menyelamatkan komputer dengan Mengurangkan Serangan VIRUS tanpa Anti Virus

II. Langkah Kedua:
1. Faktanya adalah….

• Sebenarnya menurut kajian bahawa sekitar 85% virus di Malaysia, dan 65% virus dari Luar Negeri menggunakan bahasa pemrograman “Visual Basic”. Sedangkan kebanyakan Program atau virus yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic untuk dapat beroperasi di Sistem Operasi Windows yang memerlukan suatu file modul yang bernama “msvbvm60.dll” yang letaknya di direktori “C:\WINDOWS\system32\”. Jadi apabila file tersebut tidak ada, maka dari ke 85% virus dari Malaysia, dan 65% virus dari Luar Negeri tersebut tidak akan mendatangkan kesan keepada komputer.Risiko utamanya adalah apabila ada aplikasi yang bukan virus yang juga dibuat dengan bahasa pemrograman Visual Basic juga tidak akan beroperasi di komputer anda, dan akan menampilkan pesan error seperti dibawah ini.Kadang juga seperti dibawah ini…
Gambarajah di atas adalah ralat error yang muncul disebabkan adanya sebuah aplikasi Visual Basic yang gagal di laksanakan kerana file modul msvbvm60.dll yang diperlukan tidak ditemui.
Jadi maksud saya adalah sebaiknya file msvbvm60.dll direname saja, dan apabila ada aplikasi bukan virus yang akan anda jalankan error dan menampilkan pesan error seperti diatas, maka rename kembali file msvbvm60.dll dan setelah selesai rename lagi dengan nama lain. Jangan berfikir hal ini menyusahkan, oleh sebab ketika ini jarang sekali ada aplikasi rasmi yang masih menggunakan bahasa pemrograman visual basic.

- Cara me-rename file msvbvm60.dll dengan cepat:

Terlebih dahulu buatlah file vbren.bat dan vbfix.bat :
􀀹 Buka notepad.exe dan taipkan :
ren C:\windows\system32\msvbvm60.dll 11111msvbvm60.dll
􀀹 lalu save dengan nama: “vbren.bat” dan disimpan di direktori “C:\windows\”,,
􀀹 jika sudah di simpan, buatlah satu lagi tapi isinya :
ren C:\windows\system32\11111msvbvm60.dll msvbvm60.dll
􀀹 lalu save dengan nama: “vbfix.bat” dan disimpan juga di direktori “C:\window\”
Setelah file vbren.bat dan vbfix.bat selesai dibuat, maka apabila anda ingin merename file msvbvm60.dll anda tinggal membuka “Start menu – RUN” atau lebih cepatnya tekan
tombol “Win+R” dan taipkan vbren lalu Enter, maka file msvbvm60.dll tersebut namanya akan berubah menjadi 11111msvbvm60.dll
Dan apabila anda ingin mengembalikan namanya seperti semula, buka kembali RUN atau tekan tombol “Win+R” dan taipkan vbfix lalu Enter, maka file msvbvm60.dll tersebut namanya akan kembali menjadi msvbvm60.dll

Menyelamatkan komputer dengan Mengurangkan Serangan VIRUS tanpa Anti Virus

I. Langkah Pertamanya adalah:
“Gantilah bentuk icon-icon yang sering di tiru oleh virus .”
Maksudnya disini adalah kita dapat membezakan diantara icon fail virus dan juga icon fail yang biasa kita buka.Fenomena ini membolehkan pengguna mengetahui samada virus komputer itu masuk melalui flashdisk atau peralatan disk removable yang lainnya. Keadaan ini akan nampak berbeza tampilan explorer komputer kita nantinya. Sehingga dapat mencegah kita untuk tidak mengaktifkan virus tersebut dan kita boleh menghapusnya sebelum menyebar atau menjangkiti komputer kita.Gambarajah diatas menunjukan perbezaan antara file VIRUS dan file asli, kemungkinan kita akan menekannya / mengaktifkannya kerana kita berfikir itu adalah file word.

Gambarajah dibawah ini adalah screenshot tampilan di explorer setelah kita mengganti/mengubah bentuk ikon file dokumen word.
Gambarajah di atas dapat kita lihat perbezaan sebenar diantara file VIRUS dan file asli. Disini kita lihat file document word (*.doc & *.rtf) telah diganti dengan icon yang lain maka apabila kita menemui file yang iconnya masih seperti yang sebelum diganti maka itu adalah virus, jadi langkah untuk menyelamatkan keadaan kita patut hapuskan sahaja virus tersebut.

Masa Depan Keselamatan Maklumat

Sejak tahun 1990-an, internet berkembang pesat ke seluruh dunia kerana semakin mudahnya akses maklumat ke rangkaian internet, dengan menggunakan teknologi WWW (World Wide Web) dan juga menyokong visi PC (Personal Computer)-nya Microsoft, serta perkembangan open source OS Linux yang sangat pesat. Saat ini, internet telah menjadi bahagian dari kehidupan kita sehari-hari sebagai salah satu alat komunikasi dalam perniagaan maupun untuk peribadi. Akan Tetapi masih banyak lubang kelemahan sistem di internet yang boleh dimanfaatkan oleh para cracker untuk tujuan tidak baik, seperti bom mail, pengacak-acakan home page, pencurian data, pasword ataupun nombor kad kredit, dll.Dalam laman blog ini akan menerangkan teknik - teknik bagimana untuk menyelamatkan komputer dari ancaman - ancaman luar seperti virus,worm dan lain-lain laigi.